Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - Podmínky účasti na kurzech (workshopech)

Ceníme si principů vyjádřených v konceptu Marshalla Rosenberga Nenásilná komunikace, v nichž vnímáme cestu, jak se společně domluvit a existovat v míru na této planetě. Proto se neustále učíme, jak je zapojovat do každodenního života. Vážíme si umění dialogu, v němž záleží na potřebách všech, v němž jsou potřeby všech vyslyšeny, uznány a vzaty do úvahy.

Proto vás prosíme, abyste si pozorně přečetli následující obchodní podmínky, a pokud potřebujete, aby něco bylo formulováno jinak, napište nám (jarmilaklimesova@gmail.com). Jsme otevřeni dialogu a hledání formulací, které v mezích našeho právního systému mohou fungovat pro obě strany.

Účastník se svým přihlášením a účastí na workshopu zavazuje k následujícím podmínkám:

1.       Přihlašování a platba

1.1.    Odesláním přihlášky přes webové stránky www.kurzweilova.cz (Helena Kurzweilová je lektor) vyjadřujete souhlas s těmito smluvními podmínkami. Dbejte, prosím, aby všechny údaje v přihlášce byly kompletní a srozumitelné.

1.2.    Jarmila Klimešová zajišťuje organizační a administrativní záležitosti kurzů (jarmilaklimesova@gmail.com).

1.3.    Rezervace a platba kurzovného

Večerní kurzy (ochutnávky)

Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením kurzovného v plné výši na účet, jehož číslo a variabilní symbol obdržíte e-mailem po vyplnění online přihlášky. Cena je konečná. 

Jedno- a vícedenní kurzy nebo série setkání

Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením NEVRATNÉ ZÁLOHY na účet, jehož číslo a variabilní symbol obdržíte e-mailem po vyplnění online přihlášky.

Zaplacením zálohy vyjadřujete svůj zájem o kurz a současně také spoluodpovědnost za jeho uskutečnění. Záloha slouží k pokrytí nákladů s rezervací a pronájmem školící místnosti, a částečně nákladů spojených s organizačním zajištěním kurzu a jeho odbornou přípravou.

Po skončení kurzu dostanete e-mail s informacemi, jak doplatit kurzovné. O doplacení vás prosíme do týdne po ukončení kurzu.

Chceme, aby lidé věděli, za co platí, a rozhodovali se o částce spíše z vděčnosti za to, co jim kurz přinesl, než z povinnosti.

2.       Storno podmínky

2.1. Ve všech případech platí, že odhlásíte-li se do 7 dnů před začátkem workshopu, bude Vám vráceno zpět zaplacené kurzovné nebo nevratná záloha v plné výši přijaté platby.

Záměrem je respektovat změnu rozhodnutí účastníka a balancovat ji s energií potřebnou pro zajištění kurzu. 

2.2. Pokud se rozhodnete opustit kurz v době KRATŠÍ než 7 dnů před začátkem nebo kdykoliv před jeho skončením na základě vlastního rozhodnutí nebo i z nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), zavazujete se zaplatit celé kurzovné, tedy zálohu i doplatek.

Bereme do úvahy péči o naši energii při organizování a realizaci kurzu a také skutečnost, že jinak by toto místo mohlo být nabídnuto někomu jinému.

Máte také možnost za sebe poslat náhradníka. V tom případě se na změně nejprve domluvte s organizátorkou na adrese jarmilaklimesova@gmail.com.

2.3. Přerušení účasti: Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za důležité pro zajištění průběhu a naplnění záměru kurzu. V tomto případě bude poplatek za kurz navrácen v plné výši.

2.4. Zrušení kurzu: Je-li kurz zrušen ze strany organizátora nebo lektora, vrací se již zaplacená částka zpět účastníkům.

3.       Zdravotní stav a odpovědnost

3.1. Zdravotní stav: Workshop není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), je jeho povinností informovat o tom před zahájením workshopu lektora. Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.

Je to z důvodu zajištění bezpečí a jasnosti pro vás a lektora.

3.2. Zákaz drog a omamných látek: Účastník stvrzuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu workshopu.

Je to z důvodu zajištění bezpečného prostoru pro učení a růst pro všechny přítomné.

3.3. Odpovědnost: Účast na workshopu je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá, plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu workshopu vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

Důvodem je dosažení společné dohody o pojmu „osobní odpovědnost“. Doporučujeme vám, abyste citlivě naslouchali sobě a pečovali o svou fyzickou i psychickou pohodu. Je pro nás důležité, aby se všichni mohli cítit opravdu bezpečně. Každý z nás upřednostňuje jiné cesty jak pečovat o vlastní bezpečí. Jsme otevřeni vás v tomto podpořit.

3.4. Odpovědnost za škody: Účastník uhradí veškeré škody, které způsobí na movitém či nemovitém majetku v prostorách konání kurzu.

Záměrem v tomto bodě je dosažení společné dohody o pojmu „osobní odpovědnost“.

3.5. Účastník mladší 18 let se může zúčastnit workshopu pouze se svým rodičem či opatrovníkem, nebo musí mít k účasti na programu písemný souhlas od rodičů nebo opatrovníka.

4.       Souhlas se zpracováním osobních údajů

4.1.   Data jsou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR o ochraně osobních údajů. Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

4.2. Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů.  Údaje, které zadáváte ve formulářích, jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně̌ nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi.

Podmínky jsou platné v tomto znění od 15.12.2020

Aktuální akce